News - Iman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman yang wajib diyakini setiap muslim. Keyakinan terhadap wujud dan keberadaan malaikat ini merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Salah satu malaikat yang harus diyakini keberadaannya adalah malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat.

Para malaikat ini adalah makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya. Berbeda dari manusia, malaikat tak memiliki nafsu, tidak makan, tidak minum, dan tidak pernah membangkang pada perintah Allah. Para malaikat selalu beribadah kepada Allah dan mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan pada mereka, sebagaimana dilansir dari Kemdikbud.

Secara umum, malaikat memiliki empat karakteristik khas yang membedakannya dengan makhluk Allah yang lain, yaitu para malaikat selalu patuh pada perintah Allah, mereka tak memiliki jenis kelamin, malaikat mampu mengubah bentuk sesuai yang dikehendaki Allah, dan malaikat selalu mendoakan hambanya yang duduk di majelis zikir atau yang sedang salat berjamaah.

Daftar Nama Malaikat dan Tugasnya

Sebenarnya, jumlah malaikat amat banyak dan tak bisa dihitung. Namun, setidaknya terdapat 10 malaikat yang harus dikenal dan disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana dikutip dari buku Pendidikan Agama Islam (2011) yang ditulis Asep Puji Syukur, Zakaria Lutfi, dan Hanjaeli.

  1. Malaikat Jibril, tugasnya adalah untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul.
  2. Malaikat Mikail mempunyai tugas mengatur hujan dan memberi rezeki kepada hamba Allah SWT.
  3. Malaikat Israfil bertugas meniupkan terompet sangkakala sebagai tanda tibanya Hari Kiamat.
  4. Malaikat Izrail bertugas untuk mencabut nyawa semua makhluk hidup yang ada di seluruh dunia.
  5. Malaikat Munkar memiliki tugas menanyakan keimanan, serta amal baik dan buruk para makhluk Allah yang meninggal di alam kubur.
  6. Malaikat Nakir memiliki tugas yang sama dengan malaikat Munkar, yaitu menanyakan makhluk Allah yang meninggal di alam kubur.
  7. Malaikat Raqib bertugas untuk mencatat amal baik seluruh manusia semasa hidupnya.
  8. Malaikat Atid bertugas untuk mencatat amal buruk seluruh manusia semasa hidupnya.
  9. Malaikat Ridwan diberikan tugas oleh Allah untuk menjaga pintu surga
  10. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka.

Tugas Malaikat Israfil, Sang Peniup Sangkakala

Di antara para malaikat yang disebutkan namanya dalam Al-Quran adalah malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala sebagai penanda Hari Kiamat.

Hal ini tergambar dalam surah Az-Zumar ayat 68 sebagai berikut:

"Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu [putusannya masing-masing]," (QS. Az-Zumar [39]: 68).

Pada Hari Kiamat nanti, Malaikat Israfil akan meniup sangkakala kiamat sebanyak dua kali. Ketika sangkakala pertama ditiupkan, semua makhluk yang ada di alam semesta akan musnah, kecuali yang dikehendaki Allah SWT untuk tidak mati.

Kemudian, sangkakala kedua ditiupkan yang merupakan tanda kebangkitan semua makhluk, serta dikumpulkan di Padang Mahsyar untuk diminta pertanggungjawaban atas semua perilakunya di dunia.

Pertanyaan selanjutnya, sementara malaikat lain sibuk dengan tugas-tugas mereka, apakah yang dilakukan malaikat Israfil sebelum Hari Kiamat? Hal ini pernah disinggung oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya sebagai berikut.

“Bagaimana aku dapat bersenang senang sedangkan malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala telah meletakkan sangkakala pada mulutnya dan mengernyitkan dahinya siap melakukan tiupan sambil menunggu perintah." Sahabat yang hadir berkata: 'Wahai Rasulullah, apa yg harus kami ucapkan?' Rasulullah bersabda: 'Ucapkanlah: hasbunalloh wani’mal wakiil, ‘alallahi tawakkalnaa'," (H.R. Ahmad dan Tirmidzi)

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya saat ini, malaikat Israfil sudah meletakkan sangkakala di mulutnya, siap untuk meniup sangkakala sebagai tanda Hari Kiamat.

Malaikat Israfil tinggal menunggu perintah Allah kapan Hari Kiamat ditetapkan. Sebab, tidak ada makhluk di semesta ini yang mengetahui kapan Hari Kiamat kecuali Allah SWT.