News - Dua lembaga yudikatif yang terdiri dari MA dan MK sedang menjadi sorotan masyarakat. Nama Mahkamah Agung (MA) diubah menjadi Mahkamah Adik dan Mahkamah Konstitusi (MK) mendapatkan sebutan baru sebagai Mahkamah Kakak.

Media sosial seperti X atau Twitter sedang diramaikan istilah baru untuk lembaga yudikatif Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

MK yang selama ini bertugas menguji undang-undang justru "dipelesetkan" menjadi Mahkamah Kakak. Sedangan singkatan MA juga tak luput hingga diubah menjadi Mahkamah Adik.

Alhasil, istilah "MK: Mahkamah Kakak" dan "MA: Mahkamah Adik" menjadi viral di media sosial. Lantas, untuk siapa dan apa alasan di balik "arti baru" singkatan MA dan MK yang viral itu?