News - Ada sejumlah rukhsah atau keringanan dalam pelaksanaan rukun haji semisal seorang jemaah menemui beberapa kondisi tertentu. Berikut ini beberapa contoh rukhsah dalam haji dan penjelasannya.

Jutaan jemaah dari seluruh belahan dunia tengah berbondong-bondong menuju Tanah Haram untuk menjalankan ibadah haji. Puncak pelaksanaan ibadah haji akan terjadi pada 8-13 Zulhijah 1445 H.

Haji adalah rukun Islam kelima yang pelaksanaanya wajib bagi kaum muslim yang mampu. Meskipun demikian, hukum pelaksanaan haji dapat berubah mengikuti keadaan tertentu. Berikut ini contoh pembagian hukum ibadah haji:

1. Fardu ain

Apabila seseorang memenuhi syarat wajib haji meliputi Islam, balig, berakal, merdeka, dan mampu.

2. Fardu kifayah

Haji dengan tujuan meramaikan Ka'bah setiap tahunya.

3. Sunah

Hajinya anak kecil, budak, dan orang yang mampu berjalan dengan jak dua marhalah (sekitar 89 km) dari Kota Makkah.

4. Makruh

Ketika seseorang melakukan perjalanan menuju Makkah, keselamatan jiwa terancam.

5. Haram

  • Wanita yang pergi haji tanpa disertai mahramnya ketika dalam keselamatan dirinya dalam keadaan terancam.
  • Wanita yang pergi haji tanpa restu dari suaminya.